Polska jest krajem o ogromnej dynamice zmian prawnych co zwłaszcza na kanwie podatków powoduje dużą zawiłość przepisów, a często również ich wzajemną niekompatybilność. Taki stan rzeczy powoduje, ze wiele sporów z organami podatkowymi które nigedyś kończyły się na etapie odwołana do organu wyższego, obecnie trwają latami i często kończą swój bieg przed sądami adminsitracyjnym. Procedury w ramach których prowadzone są czynności i wielość organów które mogą postępowania fiskalne wszczynać często powoduje, iż klienci o pomoc zwracają się dopiero na etapie ostatecznej decyzji administracyjne która jest wykonalna do egzekucji,  Ostatnio wciąż poszerzane są kompetencje aparatu skarbowego, zezwalające na wgląd w rachunki bankowe lub na dokonanie ich zajęcia przed wydaniem decyzji sprawie. Z tego względu na każdym etapie postepowań podatkowych należy monitorować sytuację oraz na bieżąco podejmować czynności zgodne z procedurą. Jako spółka doradcza zajmiemy się sprawami podatkowymi różnego typu i na każdym etapie. Współpracujemy z biurem rachunkowym oraz doradcami podatkowymi.

Nie należy zapominać również o wielu formach i możliwościach w jakich można w Polsce można prowadzić działalność gospodarczą – które to formy znacząco wpływają na wysokość opodatkowania. Formy który dla jednych podmiotów będą optymalne, u innych będą niewłaściwym wyborem generujących wysokie obciążenia fiskalne. Zwłaszcza po zamianach systemu w roku 2022 warto jest rozważyć analizę sposobu prowadzonej działalności, gdyż w wielu przypadkach udaje się nam wypracować z klientami optymalniejsze rozwiązania. „

Sprawy administracyjne prowadzone przed organami samorządowymi czy organami państwa, stanowią chyba najszerszy katalog spraw jaki funkcjonuje w prawie polskim. Począwszy od regulacji prawa budowlanego, przez warunki uzyskiwania koncesji czy zezwoleń, legalne zatrudnianie cudzoziemców, czy sprawy postępowań administracyjnych nastręczają niejednokrotnie problemów. Z tego względu polecamy wsparcie w tym zakresie przy współudziale prawników specjalizujących się w sprawach administracyjnych.