Sprawy cywilne i gospodarcze otaczają wszystkich. Począwszy od zawierania umów o dostawę mediów, umów sprzedaży na odległość czy umów handlowych o współpracę z kontrahentami – we wszystkich tych obszarach z czasem rodzą się wątpliwości . Niezapłacone przez odbiorców faktury czy niesłusznie naliczane kary umowne znajdują często swój finał w sądzie. Znajdujące się w umowach wzorce , klauzule i zapisy niekorzystne dla odbiorcy często powodują, że dla świętego spokoju wiele osób decyduje nie dochodzić swych praw. Warto jednak zapoznać się z opinią prawnika w sytuacji spornej – ponieważ często wymiana argumentów w formie pisemnej otwiera drogę do ugody na której korzystają obie strony.

Nasza kancelaria oferuje pomoc w negocjacjach, tworzeniu umów, sporządzaniu opinii ale również we współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami prowadzimy sprawy zmierzające do odzyskania należności , egzekucji prawomocnych orzeczeń czy ustalaniu praw.

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie korporacyjnym. Począwszy od konsultacji w zakresie modelu prawnego prowadzonej działalności doradzamy w zaprojektowaniu efektywnego modelu działalności .
Tworzymy na zlecenie spółki handlowe oraz przekształcamy podmioty w  inne formy prawne. Redagujemy zapisy kontraktów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami , tworzymy umowy z pracownikami, menedżerskie, handlowe.

Posiadamy utworzone spółki prawa handlowego które nigdy nie prowadziły działalności, jak również współpracujemy z podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność na rzecz trustów i spółek – EQUITY MTL MANAGING sp. Z o.o. wpisanym do rejestru prowadzonego przez Szefa KAS pod nr RDST-1680.