Wejście w konflikt z prawem, a szczególnie prawem karnym bardzo często jest wynikiem, przypadkowej sytuacji, zbiegu okoliczności, błędnie podjętej decyzji, lub braku znajomości obowiązujących norm i zagrożenia karnego. Czasem również odbywa się przez roztargnienie, niefrasobliwość czy nieadekwatne do sytuacji reakcje. Ludzi pchają do przestępstwa również emocje, miłość, zazdrość czy złość, czasem również zemsta. Oczywiście zdarza się, że jest to celowe działanie z nadzieją na uniknięcie kary.
Którakolwiek z sytuacji wskazanej powyżej ma miejsce, w momencie gdy w sprawie pojawia się prokurator czy innego rodzaju oskarżyciel należy zdać sobie sprawę z faktu, że każda kolejno wykonywana samodzielnie czynność może pociągnąć a sobą bardzo daleko idące konsekwencje.

Z powyższych  względów rozsądnym jest poszukiwanie pomocy profesjonalisty. Należy pamiętać, że często zasłyszane „miałem to samo” zwykle tyczy się całkowicie innych okoliczności. A porady uzyskiwane przez internet na forach, udzielne często przez osoby nie posiadające wystarczających kompetencji – mogą spowodować lawinę problemów.

Prawo karne to indywidualizacja czynu i sprawcy dlatego określenie „miałem tak samo” często nie znajduje odniesienia. Działanie w sytuacji zagrożenia karnego bez obrońcy może, i często powoduje nadmierne konsekwencje czynu, z tego względu warto zasięgać porad.

Pomimo iż nasza spółka zajmowała się od lat doradztwem zbliżonym do sfery gospodarczej, to przez ostatnie lata obserwujemy dynamiczny wzrost spraw karnych. Tyczy się to zakresu czynów dotyczących uszczupleń podatków, jak również odpowiedzialności władz korporacyjnych o której rzadko kto pamięta zasiadając w zarządzie spółki. Zagrożenie stało się jeszcze większe, kiedy  kolejne nowelizację kodeksu karnego uczyniły z „oszustwa podatkowego” zbrodnię, podnosząc możliwe do wymiaru kary do 25 lat pozbawienia wolności.

Przy tak prowadzonej legislacji, ogromnym ryzykiem jest występować przed organem karnym skarbowym samodzielnie.

Z powyższego powodu zdecydowaliśmy się zaproponować doradztwo nieprocesowe w tym zakresie.

Jeśli okazuje się iż konieczna jest interwencja procesowa – zakresie spraw karnych nasza kancelaria współpracuje bezpośrednio z adwokatami i radcami prawnymi, którzy uprawnieni są do prowadzenia spraw tego rodzaju przed Sądami.